คณะครูและนักเรียน โรงเรียนขาลสุวรรณอนุสรณ์ จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 153 คน เข้าเยี่ยมชมและรับฟังบรรยายเกี่ยวกับวิวัฒนาการเงินตราไทย  และเงินตราล้านนา
คณะครูและนักเรียน โรงเรียนขาลสุวรรณอนุสรณ์ จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 153 คน เข้าเยี่ยมชมและรับฟังบรรยายเกี่ยวกับวิวัฒนาการเงินตราไทย และเงินตราล้านนา
30/9/2562 / 1 / สร้างโดย นภาพร ลิขิตเรืองศิลป์

ณ ศาลาธนารักษ์ 1 จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 25 กันยายน 2562

คณะครูและนักเรียน โรงเรียนขาลสุวรรณอนุสรณ์ จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 153 คน เข้าเยี่ยมชมและรับฟังบรรยายเกี่ยวกับวิวัฒนาการเงินตราไทย  และเงินตราล้านนา คณะครูและนักเรียน โรงเรียนขาลสุวรรณอนุสรณ์ จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 153 คน เข้าเยี่ยมชมและรับฟังบรรยายเกี่ยวกับวิวัฒนาการเงินตราไทย  และเงินตราล้านนา คณะครูและนักเรียน โรงเรียนขาลสุวรรณอนุสรณ์ จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 153 คน เข้าเยี่ยมชมและรับฟังบรรยายเกี่ยวกับวิวัฒนาการเงินตราไทย  และเงินตราล้านนา
คณะครูและนักเรียน โรงเรียนขาลสุวรรณอนุสรณ์ จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 153 คน เข้าเยี่ยมชมและรับฟังบรรยายเกี่ยวกับวิวัฒนาการเงินตราไทย  และเงินตราล้านนา คณะครูและนักเรียน โรงเรียนขาลสุวรรณอนุสรณ์ จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 153 คน เข้าเยี่ยมชมและรับฟังบรรยายเกี่ยวกับวิวัฒนาการเงินตราไทย  และเงินตราล้านนา คณะครูและนักเรียน โรงเรียนขาลสุวรรณอนุสรณ์ จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 153 คน เข้าเยี่ยมชมและรับฟังบรรยายเกี่ยวกับวิวัฒนาการเงินตราไทย  และเงินตราล้านนา
คณะครูและนักเรียน โรงเรียนขาลสุวรรณอนุสรณ์ จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 153 คน เข้าเยี่ยมชมและรับฟังบรรยายเกี่ยวกับวิวัฒนาการเงินตราไทย  และเงินตราล้านนา