งานฤดูหนาวและงาน OTOP ของดีเมืองเชียงใหม่ ประจำปี 2562
งานฤดูหนาวและงาน OTOP ของดีเมืองเชียงใหม่ ประจำปี 2562
28/12/2561 / 94 / สร้างโดย Web Admin

งานฤดูหนาวและงาน OTOP ของดีเมืองเชียงใหม่ ประจำปี 2562

วันที่ 28 ธันวาคม 2561 - 8 มกราคม 2562

ณ บริเวณสนามด้านหลังศาลากลาง จังหวัดเชียงใหม่

งานฤดูหนาวและงาน OTOP ของดีเมืองเชียงใหม่ ประจำปี 2562 งานฤดูหนาวและงาน OTOP ของดีเมืองเชียงใหม่ ประจำปี 2562 งานฤดูหนาวและงาน OTOP ของดีเมืองเชียงใหม่ ประจำปี 2562
งานฤดูหนาวและงาน OTOP ของดีเมืองเชียงใหม่ ประจำปี 2562 งานฤดูหนาวและงาน OTOP ของดีเมืองเชียงใหม่ ประจำปี 2562 งานฤดูหนาวและงาน OTOP ของดีเมืองเชียงใหม่ ประจำปี 2562
งานฤดูหนาวและงาน OTOP ของดีเมืองเชียงใหม่ ประจำปี 2562 งานฤดูหนาวและงาน OTOP ของดีเมืองเชียงใหม่ ประจำปี 2562
ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง line
โครงการจัดนิทรรศการนอกสถานที่ตามแหล่งเรียนรู้ในเขตจังหวัดภาคเหนือ ณ โรงเรียนสันปูเลยปัจฉิมวัย (โรงเรียนบ้านท่ารั้วเก่า)
21/12/2561 / 95
ในวันที่ 21 ธันวาคม 2561 ณ โรงเรียนสันปูเลยปัจฉิมวัย (โรงเรียนบ้านท่ารั้วเก..
โครงการจัดนิทรรศการนอกสถานที่ตามแหล่งเรียนรู้ในเขตจังหวัดภาคเหนือ ณ โรงเรียนบ้านสันต้นม่วงเหนือ
17/12/2561 / 81
ในวันที่ 17 ธันวาคม 2561 ณ โรงเรียนบ้านสันต้นม่วงเหนือ ตำบลสำราญราษฎร์ อำเภ..
โครงการจัดนิทรรศการนอกสถานที่ตามแหล่งเรียนรู้ในเขตจังหวัดภาคเหนือ ณ โรงเรียนบ้านป่าเสร้า
6/12/2561 / 65
ในวันที่ 6 ธันวาคม 2561 ณ โรงเรียนบ้านป่าเสร้า หมู่ 12 ตำบลสันปูเลย อำเภอดอยส..