จำหน่ายแผงเหรียญกษาปณ์หมุนเวียนพุทธศักราช 2559
จำหน่ายแผงเหรียญกษาปณ์หมุนเวียนพุทธศักราช 2559
21/9/2561 / 96 / สร้างโดย Web Admin

ราคาจำหน่าย 300 บาท

(สงวนสิทธิการจำหน่ายเฉพาะผู้ที่นำบัตรประชาชนมาแสดงตน 1 ท่าน ต่อ 1 เล่ม ใช้สิทธิ์ได้เพียงครั้งเดียว เริ่มจำหน่ายตั้งแต่วันที่ 8 ตุลาคม 2561 จนกว่าจะหมด)

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง line
ศาลาธนารักษ์ 1 จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมออกร้านจัดนิทรรศการงานหัตถกรรมของขวัญของที่ระลึก ครั้งที่ 28 (Gift Fair 2018)
30/11/2561 / 30
ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน – 9 ธันวาคม 2561 ณ บริเวณ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม..
โครงการจัดนิทรรศการนอกสถานที่ตามแหล่งเรียนรู้ในเขตจังหวัดภาคเหนือ ณ โรงเรียนบ้านหลักปัน อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
28/11/2561 / 23
วันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.00 น. – 12.00 น. ณ โรงเรียนบ้านหลักปัน อำเภอสันทราย จ..
โครงการจัดนิทรรศการนอกสถานที่ตามแหล่งเรียนรู้ในเขตจังหวัดภาคเหนือ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2561
27/11/2561 / 22
วันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.00 น. – 16.00 น. ณ โรงเรียนบ้านบ่อหิน อำเภอสันทราย จ..