โถงอาคารจัดแสดงชั้น 1
โถงอาคารจัดแสดงชั้น 1
23/7/2561 / 35 / สร้างโดย Web Admin

ภายในโถงอาคารจัดแสดงชั้นล่าง แบ่งออกเป็น 2 ส่วน


โถงอาคารจัดแสดงชั้น 1
ส่วนแรก

จัดแสดงข้อมูลพื้นฐานพิพิธภัณฑ์ วัตถุประสงค์ ภารกิจ พันธกิจ และประวัติการก่อตั้งศาลาธนารักษ์ 1


ส่วนสอง

เคาน์เตอร์จำหน่ายสินค้า ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์จากเหรียญกษาปณ์และเหรียญที่ระลึก ในวาระสำคัญต่างๆ สำหรับการสะสม และเพื่อเป็นของที่ระลึก


ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง line
ศาลาธนารักษ์เชียงใหม่ พิพิธภัณฑ์ “เงินล้านนาและเครื่องราชฯ”
20/10/2559 / 45
พิพิธภัณฑ์ที่จัดแสดงเงินตราของล้านนาในเชียงใหม่มีอยู่ไม่กี่แห่ง หาก..