บริษัท D me D Creation เข้าถ่ายทำรายการ เล่าเรื่องล้านนา  ตอนเงินตราล้านนา
บริษัท D me D Creation เข้าถ่ายทำรายการ เล่าเรื่องล้านนา ตอนเงินตราล้านนา
6/3/2563 / 4 / สร้างโดย นภาพร ลิขิตเรืองศิลป์

เพื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและนำเสนอเรื่องราวทางวัฒนธรรมล้านนาของจังหวัดเชียงใหม่

ณ พิพิธภัณฑ์ธนารักษ์ จังหวัดเชียงใหม่ 
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563

บริษัท D me D Creation เข้าถ่ายทำรายการ เล่าเรื่องล้านนา  ตอนเงินตราล้านนา บริษัท D me D Creation เข้าถ่ายทำรายการ เล่าเรื่องล้านนา  ตอนเงินตราล้านนา บริษัท D me D Creation เข้าถ่ายทำรายการ เล่าเรื่องล้านนา  ตอนเงินตราล้านนา
บริษัท D me D Creation เข้าถ่ายทำรายการ เล่าเรื่องล้านนา  ตอนเงินตราล้านนา บริษัท D me D Creation เข้าถ่ายทำรายการ เล่าเรื่องล้านนา  ตอนเงินตราล้านนา บริษัท D me D Creation เข้าถ่ายทำรายการ เล่าเรื่องล้านนา  ตอนเงินตราล้านนา
บริษัท D me D Creation เข้าถ่ายทำรายการ เล่าเรื่องล้านนา  ตอนเงินตราล้านนา บริษัท D me D Creation เข้าถ่ายทำรายการ เล่าเรื่องล้านนา  ตอนเงินตราล้านนา บริษัท D me D Creation เข้าถ่ายทำรายการ เล่าเรื่องล้านนา  ตอนเงินตราล้านนา