คณะครูและนักเรียน โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน จำนวน 26 คน เข้าเยี่ยมชมและรับฟังบรรยายเกี่ยวกับวิวัฒนาการเงินตราไทยและเงินตราล้านนา
คณะครูและนักเรียน โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน จำนวน 26 คน เข้าเยี่ยมชมและรับฟังบรรยายเกี่ยวกับวิวัฒนาการเงินตราไทยและเงินตราล้านนา
5/2/2563 / 2 / สร้างโดย นภาพร ลิขิตเรืองศิลป์

ณ ศาลาธนารักษ์ 1 จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 31 มกราคม 2563

คณะครูและนักเรียน โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน จำนวน 26 คน เข้าเยี่ยมชมและรับฟังบรรยายเกี่ยวกับวิวัฒนาการเงินตราไทยและเงินตราล้านนา คณะครูและนักเรียน โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน จำนวน 26 คน เข้าเยี่ยมชมและรับฟังบรรยายเกี่ยวกับวิวัฒนาการเงินตราไทยและเงินตราล้านนา คณะครูและนักเรียน โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน จำนวน 26 คน เข้าเยี่ยมชมและรับฟังบรรยายเกี่ยวกับวิวัฒนาการเงินตราไทยและเงินตราล้านนา
คณะครูและนักเรียน โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน จำนวน 26 คน เข้าเยี่ยมชมและรับฟังบรรยายเกี่ยวกับวิวัฒนาการเงินตราไทยและเงินตราล้านนา คณะครูและนักเรียน โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน จำนวน 26 คน เข้าเยี่ยมชมและรับฟังบรรยายเกี่ยวกับวิวัฒนาการเงินตราไทยและเงินตราล้านนา คณะครูและนักเรียน โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน จำนวน 26 คน เข้าเยี่ยมชมและรับฟังบรรยายเกี่ยวกับวิวัฒนาการเงินตราไทยและเงินตราล้านนา