ศาลาธนารักษ์ 1 จังหวัดเชียงใหม่ เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับวิวัฒนาการเงินตราไทย และเงินตราล้านนา
ศาลาธนารักษ์ 1 จังหวัดเชียงใหม่ เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับวิวัฒนาการเงินตราไทย และเงินตราล้านนา
2/1/2563 / 5 / สร้างโดย นภาพร ลิขิตเรืองศิลป์

ณ โรงเรียนวัดท่าสะต๋อย อำเภอเมืองเชียงใหม่

วันที่ 25 ธันวาคม 2562

ศาลาธนารักษ์ 1 จังหวัดเชียงใหม่ เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับวิวัฒนาการเงินตราไทย และเงินตราล้านนา ศาลาธนารักษ์ 1 จังหวัดเชียงใหม่ เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับวิวัฒนาการเงินตราไทย และเงินตราล้านนา ศาลาธนารักษ์ 1 จังหวัดเชียงใหม่ เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับวิวัฒนาการเงินตราไทย และเงินตราล้านนา
ศาลาธนารักษ์ 1 จังหวัดเชียงใหม่ เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับวิวัฒนาการเงินตราไทย และเงินตราล้านนา ศาลาธนารักษ์ 1 จังหวัดเชียงใหม่ เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับวิวัฒนาการเงินตราไทย และเงินตราล้านนา ศาลาธนารักษ์ 1 จังหวัดเชียงใหม่ เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับวิวัฒนาการเงินตราไทย และเงินตราล้านนา
ศาลาธนารักษ์ 1 จังหวัดเชียงใหม่ เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับวิวัฒนาการเงินตราไทย และเงินตราล้านนา ศาลาธนารักษ์ 1 จังหวัดเชียงใหม่ เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับวิวัฒนาการเงินตราไทย และเงินตราล้านนา