ศาลาธนารักษ์ 1 จังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมจัดนิทรรศการ และจำหน่ายเหรียญกษาปณ์  เหรียญที่ระลึก และผลิตภัณฑ์เหรียญ ในงานฤดูหนาวและของดีนครลำปาง ประจำปี 2563
ศาลาธนารักษ์ 1 จังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมจัดนิทรรศการ และจำหน่ายเหรียญกษาปณ์ เหรียญที่ระลึก และผลิตภัณฑ์เหรียญ ในงานฤดูหนาวและของดีนครลำปาง ประจำปี 2563
26/12/2562 / 1 / สร้างโดย นภาพร ลิขิตเรืองศิลป์

ณ บริเวณมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตลำปาง ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

วันที่ 14 - 23 ธันวาคม 2562

ศาลาธนารักษ์ 1 จังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมจัดนิทรรศการ และจำหน่ายเหรียญกษาปณ์  เหรียญที่ระลึก และผลิตภัณฑ์เหรียญ ในงานฤดูหนาวและของดีนครลำปาง ประจำปี 2563 ศาลาธนารักษ์ 1 จังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมจัดนิทรรศการ และจำหน่ายเหรียญกษาปณ์  เหรียญที่ระลึก และผลิตภัณฑ์เหรียญ ในงานฤดูหนาวและของดีนครลำปาง ประจำปี 2563 ศาลาธนารักษ์ 1 จังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมจัดนิทรรศการ และจำหน่ายเหรียญกษาปณ์  เหรียญที่ระลึก และผลิตภัณฑ์เหรียญ ในงานฤดูหนาวและของดีนครลำปาง ประจำปี 2563
ศาลาธนารักษ์ 1 จังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมจัดนิทรรศการ และจำหน่ายเหรียญกษาปณ์  เหรียญที่ระลึก และผลิตภัณฑ์เหรียญ ในงานฤดูหนาวและของดีนครลำปาง ประจำปี 2563 ศาลาธนารักษ์ 1 จังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมจัดนิทรรศการ และจำหน่ายเหรียญกษาปณ์  เหรียญที่ระลึก และผลิตภัณฑ์เหรียญ ในงานฤดูหนาวและของดีนครลำปาง ประจำปี 2563 ศาลาธนารักษ์ 1 จังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมจัดนิทรรศการ และจำหน่ายเหรียญกษาปณ์  เหรียญที่ระลึก และผลิตภัณฑ์เหรียญ ในงานฤดูหนาวและของดีนครลำปาง ประจำปี 2563