นักศึกษาระดับปริญญาตรีในหลักสูตร “การศึกษาการพัฒนานานาชาติ” (Minnesota Studies in International Development – MSID) ของมหาวิทยาลัยมินนิโซต้า (University of Minnesota) จำนวน 12 คน เข้าเยี่ยมชมและรับฟังบรรยาย เกี่ยวกับวิวัฒนาการเงินตราไทย และเงินตราล้านนา
นักศึกษาระดับปริญญาตรีในหลักสูตร “การศึกษาการพัฒนานานาชาติ” (Minnesota Studies in International Development – MSID) ของมหาวิทยาลัยมินนิโซต้า (University of Minnesota) จำนวน 12 คน เข้าเยี่ยมชมและรับฟังบรรยาย เกี่ยวกับวิวัฒนาการเงินตราไทย และเงินตราล้านนา
10/10/2562 / 2 / สร้างโดย นภาพร ลิขิตเรืองศิลป์

ณ ศาลาธนารักษ์ 1 จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 9 ตุลาคม 2562


นักศึกษาระดับปริญญาตรีในหลักสูตร “การศึกษาการพัฒนานานาชาติ” (Minnesota Studies in International Development – MSID) ของมหาวิทยาลัยมินนิโซต้า (University of Minnesota) จำนวน 12 คน เข้าเยี่ยมชมและรับฟังบรรยาย เกี่ยวกับวิวัฒนาการเงินตราไทย และเงินตราล้านนา นักศึกษาระดับปริญญาตรีในหลักสูตร “การศึกษาการพัฒนานานาชาติ” (Minnesota Studies in International Development – MSID) ของมหาวิทยาลัยมินนิโซต้า (University of Minnesota) จำนวน 12 คน เข้าเยี่ยมชมและรับฟังบรรยาย เกี่ยวกับวิวัฒนาการเงินตราไทย และเงินตราล้านนา นักศึกษาระดับปริญญาตรีในหลักสูตร “การศึกษาการพัฒนานานาชาติ” (Minnesota Studies in International Development – MSID) ของมหาวิทยาลัยมินนิโซต้า (University of Minnesota) จำนวน 12 คน เข้าเยี่ยมชมและรับฟังบรรยาย เกี่ยวกับวิวัฒนาการเงินตราไทย และเงินตราล้านนา
นักศึกษาระดับปริญญาตรีในหลักสูตร “การศึกษาการพัฒนานานาชาติ” (Minnesota Studies in International Development – MSID) ของมหาวิทยาลัยมินนิโซต้า (University of Minnesota) จำนวน 12 คน เข้าเยี่ยมชมและรับฟังบรรยาย เกี่ยวกับวิวัฒนาการเงินตราไทย และเงินตราล้านนา นักศึกษาระดับปริญญาตรีในหลักสูตร “การศึกษาการพัฒนานานาชาติ” (Minnesota Studies in International Development – MSID) ของมหาวิทยาลัยมินนิโซต้า (University of Minnesota) จำนวน 12 คน เข้าเยี่ยมชมและรับฟังบรรยาย เกี่ยวกับวิวัฒนาการเงินตราไทย และเงินตราล้านนา นักศึกษาระดับปริญญาตรีในหลักสูตร “การศึกษาการพัฒนานานาชาติ” (Minnesota Studies in International Development – MSID) ของมหาวิทยาลัยมินนิโซต้า (University of Minnesota) จำนวน 12 คน เข้าเยี่ยมชมและรับฟังบรรยาย เกี่ยวกับวิวัฒนาการเงินตราไทย และเงินตราล้านนา
นักศึกษาระดับปริญญาตรีในหลักสูตร “การศึกษาการพัฒนานานาชาติ” (Minnesota Studies in International Development – MSID) ของมหาวิทยาลัยมินนิโซต้า (University of Minnesota) จำนวน 12 คน เข้าเยี่ยมชมและรับฟังบรรยาย เกี่ยวกับวิวัฒนาการเงินตราไทย และเงินตราล้านนา นักศึกษาระดับปริญญาตรีในหลักสูตร “การศึกษาการพัฒนานานาชาติ” (Minnesota Studies in International Development – MSID) ของมหาวิทยาลัยมินนิโซต้า (University of Minnesota) จำนวน 12 คน เข้าเยี่ยมชมและรับฟังบรรยาย เกี่ยวกับวิวัฒนาการเงินตราไทย และเงินตราล้านนา นักศึกษาระดับปริญญาตรีในหลักสูตร “การศึกษาการพัฒนานานาชาติ” (Minnesota Studies in International Development – MSID) ของมหาวิทยาลัยมินนิโซต้า (University of Minnesota) จำนวน 12 คน เข้าเยี่ยมชมและรับฟังบรรยาย เกี่ยวกับวิวัฒนาการเงินตราไทย และเงินตราล้านนา
นักศึกษาระดับปริญญาตรีในหลักสูตร “การศึกษาการพัฒนานานาชาติ” (Minnesota Studies in International Development – MSID) ของมหาวิทยาลัยมินนิโซต้า (University of Minnesota) จำนวน 12 คน เข้าเยี่ยมชมและรับฟังบรรยาย เกี่ยวกับวิวัฒนาการเงินตราไทย และเงินตราล้านนา นักศึกษาระดับปริญญาตรีในหลักสูตร “การศึกษาการพัฒนานานาชาติ” (Minnesota Studies in International Development – MSID) ของมหาวิทยาลัยมินนิโซต้า (University of Minnesota) จำนวน 12 คน เข้าเยี่ยมชมและรับฟังบรรยาย เกี่ยวกับวิวัฒนาการเงินตราไทย และเงินตราล้านนา นักศึกษาระดับปริญญาตรีในหลักสูตร “การศึกษาการพัฒนานานาชาติ” (Minnesota Studies in International Development – MSID) ของมหาวิทยาลัยมินนิโซต้า (University of Minnesota) จำนวน 12 คน เข้าเยี่ยมชมและรับฟังบรรยาย เกี่ยวกับวิวัฒนาการเงินตราไทย และเงินตราล้านนา
นักศึกษาระดับปริญญาตรีในหลักสูตร “การศึกษาการพัฒนานานาชาติ” (Minnesota Studies in International Development – MSID) ของมหาวิทยาลัยมินนิโซต้า (University of Minnesota) จำนวน 12 คน เข้าเยี่ยมชมและรับฟังบรรยาย เกี่ยวกับวิวัฒนาการเงินตราไทย และเงินตราล้านนา นักศึกษาระดับปริญญาตรีในหลักสูตร “การศึกษาการพัฒนานานาชาติ” (Minnesota Studies in International Development – MSID) ของมหาวิทยาลัยมินนิโซต้า (University of Minnesota) จำนวน 12 คน เข้าเยี่ยมชมและรับฟังบรรยาย เกี่ยวกับวิวัฒนาการเงินตราไทย และเงินตราล้านนา นักศึกษาระดับปริญญาตรีในหลักสูตร “การศึกษาการพัฒนานานาชาติ” (Minnesota Studies in International Development – MSID) ของมหาวิทยาลัยมินนิโซต้า (University of Minnesota) จำนวน 12 คน เข้าเยี่ยมชมและรับฟังบรรยาย เกี่ยวกับวิวัฒนาการเงินตราไทย และเงินตราล้านนา
นักศึกษาระดับปริญญาตรีในหลักสูตร “การศึกษาการพัฒนานานาชาติ” (Minnesota Studies in International Development – MSID) ของมหาวิทยาลัยมินนิโซต้า (University of Minnesota) จำนวน 12 คน เข้าเยี่ยมชมและรับฟังบรรยาย เกี่ยวกับวิวัฒนาการเงินตราไทย และเงินตราล้านนา